header banner
Default

İban kısaltması nedir ve ne anlama gelir?


İban numarası en fazla 34 haneden oluşmakla beraber başında ülke kodu bulunmaktadır. Ülkemizde iban numarası 1.1.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmaktadır. 

 İBAN Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 İBAN kelimesi İngilizce “International Bank Account Number” demektir. Türkçe 'de karşılığı uluslararası banka hesap numarasıdır. Tüm dünyada İngilizce kısaltması kullanıldığı için bir karışıklık olmaması için ülkemizde de İBAN kelimesi kullanılmaktadır. 

 İBAN kullanılmasının amacı her bankadaki müşterilerin hesap numarasının uluslararası alanda tek bir şekilde olarak aynı standartta bulunmasıdır. İBAN numarası ile bankacılık transferlerinde hatasız, kolay ve hızlı işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır. İBAN numarasının uzunlukları her ülkede farklılık gösterebilmektedir. Ancak maksimum 34 haneden oluşmaktadır. 

 İBAN Neyin Kısaltması 

 İBAN kelimesi ingilizce karşılığından kısaltılarak kullanılmaktadır. İngilizce uzun hali “International Bank Account Number” yani uluslararası banka hesap numarasıdır. >Tüm dünyada ortak dil olarak İngilizce benimsediği için bu tarz terimlerin İngilizce karşılığı kullanılmaktadır. 

 Para transferi yaparken İBAN numaraları otomatik olarak kontrol edilerek transfer anında size hangi bankaya ait İBAN numarası olduğu ve alıcı adının ilk harfi ve soyadının ilk harfi gösterilmektedir. İBAN numarası belirli bir algoritma ile oluşturulduğu için her hesabın ve bankanın numarası farklıdır. 

Sources


Article information

Author: Sherri Warner

Last Updated: 1704086762

Views: 829

Rating: 3.9 / 5 (39 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sherri Warner

Birthday: 1923-11-03

Address: Unit 8904 Box 2870, DPO AP 05764

Phone: +4328270954986201

Job: Article Writer

Hobby: Soccer, Hiking, Wine Tasting, Cooking, Cocktail Mixing, Card Collecting, Astronomy

Introduction: My name is Sherri Warner, I am a spirited, unwavering, unyielding, unswerving, tenacious, accessible, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.