header banner
Default

Leven van auteursrechten: zijn veel artiesten in staat om dat te doen?


Kerst met Mariah Carey

Sinds de coronacrisis mogen muzikanten niet meer voor volle zalen optreden. Dat doet pijn, maar voor sommige artiesten betekent dit niet per se een financiële strop. Zo vertelde Frank Boeijen onlangs dat hij kan prima kan leven van de royalties die hij ontvangt. Geldt dat voor veel artiesten?  

De coronacrisis is financieel geen drama voor Boeijen. "Ik leef hoofdzakelijk van auteursrechten, dat gaat altijd door", zei hij in een interview in de Volkskrant.

Alle artiesten die ooit eigen muziek hebben uitgebracht, hebben zoals Boeijen recht op royalties. "Op het moment dat je iets creëert krijg je auteursrechten", legt artiestenmanager en consultant Martijn Crama uit. "Als je dat aangeeft bij Buma/Stemra, houden zij voor je bij waar het nummer allemaal voor afgespeeld wordt. Zij keren vervolgens de royalties uit."

Lees ook: Mariah Carey's kerstcashcow nog lang niet uitgemolken

Sinds de jaren 90 ook nog het naburige recht. "Dat is voor de artiesten die het nummer inspelen. Dat wordt niet bijgehouden door Buma/Stemra, maar door Sena", aldus Crama.

Tv en radio

VIDEO: AUTEURSRECHTEN | Hoe Je Tot €800 Per Maand Kunt Besparen | Accountable
Accountable

Met een beetje geluk zou van een paar grote hits kunnen leven. Kijk maar naar Mariah Carey, die volgens The Daily Mail jaarlijks 400.000 euro aan royalties verdient. "In theorie zouden ook Nederlandse artiesten dat zeker kunnen", zegt Crama. "Het hangt ervan af waar je muziek wordt gedraaid. Radio en tv vormen nog steeds de grootste inkomstenbron. Hoe groter hun marktaandeel, hoe meer geld je kan binnenhalen. Dus als je een kersthit scoort die veel op de grote stations wordt gedraaid, dan loop je wel binnen."

Wat schuift dat?

VIDEO: Zo cashen artiesten met de verkoop van hun auteursrechten • Z zoekt uit
RTL Z

Hoeveel auteursrechten opleveren, ligt eraan waar je muziek gespeeld wordt. Stel dat een nummer wordt gedraaid op 3FM, dan krijg je 0,045 euro per seconde. Bij een liedje van drie minuten, 180 seconden dus, is dat 8,18 euro. Bij Radio 538 krijg je 0,074 euro per seconden. Dat komt neer op 13,19 euro voor hetzelfde lied. Komt jouw nummer op tv bij RTL, dan ontvang je 0,507 euro per seconde. Dat levert 91,27 op voor een heel nummer van drie minuten.

Bron: Buma/Stemra

Op Spotify werkt het weer anders. "Dat gaat over het masterrecht", zegt Crama. "Daarmee haal je veel minder op. De tip is om in bepaalde afspeellijsten te komen die veel mensen volgen, zodat je nummer meer streams binnen kan halen."

Goed regelen

VIDEO: De basis in 5 minuten uitgelegd | AUTEURSRECHT
Martijn Crama

Muzikant en journalist Rufus Kain benadrukt het belang van het regelen van het auteursrecht. "Jongere muzikanten hebben hier soms geen idee van. Als je dit niet fikst kun je veel geld mislopen. Terwijl dat tijdens de coronacrisis juist zo welkom is", zegt hij tegen EditieNL.

Lees ook: Buma/Stemra zal artiesten tegemoet komen

"Het is een industrie waarin je snel geld kan mislopen en soms zelfs genaaid kan worden", zegt Kain. "Met het regelen van dit soort zaken verklein je de kans dat dat gebeurt."

Ook raadt hij muzikanten aan om te investeren in een consultant zodra ze populair worden en benaderd worden door een platenmaatschappij. "Dan voorkom je dit soort fouten."

Sources


Article information

Author: Joshua Quinn

Last Updated: 1703817603

Views: 1152

Rating: 4.8 / 5 (120 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joshua Quinn

Birthday: 1925-03-02

Address: 09802 Jason Meadows, East Timothytown, ID 83209

Phone: +4275341152217025

Job: Electrician

Hobby: Basketball, Tea Brewing, Running, Playing Piano, Soccer, Sewing, Magic Tricks

Introduction: My name is Joshua Quinn, I am a vivid, daring, fearless, rare, honest, apt, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.